Sambutan Hukum Tua

Salam Sejahtera bagi kita semua

Kepada masyarakat Desa Towuntu sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata – kata yang patut untuk kita ucapkan terlebih dahulu melainkan puji syukur yang sedalam – dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pembuatan website Desa Towuntu www.towuntu.desa.id & www.towuntu.com dapat terlaksana dengan baik.

Kami sebagai Hukum Tua di sini tentu merasa berbahagia dan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, Tentu saja sebagai Hukum Tua Desa Towuntu, kami mengajak kepada masyarakat Desa Towuntu untuk ikut pula berpartisipasi menyumbangkan ide, kreasi dan informasinya agar dapatnya website ini menarik minat pembaca dan menunjang kami untuk memperkenalkan potensi – potensi yang ada di Desa Towuntu kepada daerah lain melalui website www.towuntu.desa.id & www.towuntu.com

Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat, kami sampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya, semoga kerjasama kita semua membuahkan hasil yang lebih baik.

Demikian, sambutan yang perlu saya sampaikan. Kami selaku Hukum Tua Desa Towuntu berterima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan.

Tuhan Memberkati Kita Semua.

Hukum Tua Desa Towuntu

 

Joli W. Engka, A.Md